Tag Archives: #edchat

Aside

Detta är texten från min webcast om Twitter, som lades fram för TeachMeet SkolForum2010 1 november 2010.
An introduction to chatting on Twitter, in Swedish, as presented at the TeachMeet SkolForum2010 in Stockholm. Continue reading